ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Εκπαίδευση και Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα για Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αν αποτύχει θα κάνει Θεωρητικά Αν αποτύχει θα κάνει Πρακτικά
A1 μοτοσυκλέτα έως 250 cc 30 (20 βιβλίο σημάτων + 10 βιβλίο μοτοσυκλέτας) 8 0 0
A μοτοσυκλέτα άνω των 250cc 30 (20 βιβλίο σημάτων + 10 βιβλίο μοτοσυκλέτας) 10 0 0
Β1 Τρίκυκλο 20 (βιβλίο σημάτων + 10 βιβλίο μοτοσυκλέτας) 8 0 -
Β Αυτοκίνητο 20 (βιβλίο σημάτων) 20 0 0
Ε Ρυμουλκούμενο Αυτοκινήτου - 6 - -
Γ Φορτηγό 6 10 0 0
Ε Ρυμουλκούμενο Φορτηγού - 8 - 0
Δ Λεωφορείο 6 10 0 0
Ε Ρυμουλκούμενο Λεωφορείου - 4 - 0
Β + Α1 (αυτοκίνητο + μοτοσυκλέτα έως 250 cc) 30 (20 βιβλίο σημάτων + 10 βιβλίο μοτοσυκλέτας) 28 (20 αυτοκίνητο + 8 μοτοσυκλέτα) 0 0
Β + Α (αυτοκίνητο + μοτοσυκλέτα άνω των 250 cc) 30 (20 βιβλίο σημάτων + 10 βιβλίο μοτοσυκλέτας) 30 (20 αυτοκίνητο + 10 μοτοσυκλέτα) 0 0
(Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Β) + Α1 (μοτοσυκλέτα έως 250 cc) 10 (βιβλίο μοτοσυκλέτας) 8 0 0
(Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Β) + Α (μοτοσυκλέτα άνω των 250 cc) 10 (βιβλίο μοτοσυκλέτας) 10 0 0
(Κάτοχος διπλώματος μοτοσυκλέτας) + Β (αυτοκίνητο) - 16 - 0

Οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν μαζί τους, το Δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης που τους έχει χορηγηθεί από την Υπηρεσία, την απόδειξη του κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης (Των υποχρεωτικών μαθημάτων), την αστυνομική τους ταυτότητα και ένα στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρο. 

Η πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών για τον προγραμματισμό, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τον ελάχιστο υποχρεωτικό αριθμό μαθημάτων. 

Υποψήφιος που απορρίπτεται στην εξέταση(θεωρ.&πρακτ.), έχει δικαίωμα επανεξέτασης μετά από 7 ημέρες. 

Εαν το Δελτίο Εκπαίδευσης και εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) χαθεί, εκδίδεται αντίγραφο από την Υπηρεσία. Στη περίπτωση αυτή έχετε δικαίωμα εξέτασης μετά 30 μέρες από την δήλωση της απώλειας.

Απευθυνόμενοι στον Υποψήφιο Οδηγό

Το Sxoles-Odigon.NET δεν ανήκει σε κάποια Σχολή Οδηγών ή σε εκπαιδευτές οδήγησης.
Καταβάλλει κάθε προσπάθεια να προβάλλονται στον κατάλογο Σχολές Οδηγών οι οποίες:

  • παρέχουν υπηρεσίες για διπλώματα οδήγησης όλων των κατηγοριών
  • εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους θεωρητικής διδασκαλίας και εκπαίδευσης
  • πλαισιώνονται από εκπαιδευτές με άρτια κατάρτιση και πολυετή επαγγελματική εμπειρία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο
  • είναι εξοπλισμένες με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σύγχρονο στόλο οχημάτων εκπαίδευσης
  • επενδύουν συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και υποδομές.

Το Sxoles-Odigon.NET θα σου δείξει τις υπηρεσίες και τα σημεία υπεροχής της κάθε Σχολής Οδηγών, ώστε να επιλέξεις εύκολα την κατάλληλη για σένα.
Δεν παρεμβαίνουμε ανάμεσα σε σένα και τη Σχολή Οδηγών. Στο προφίλ κάθε σχολής υπάρχει το τηλέφωνό της ώστε να κλείσεις απευθείας το πρώτο σου μάθημα οδήγησης.